Politika e cookie-t

Cookie-t janë procedura automatike për marrjen e informacionit në lidhje me preferencat e caktuara të një përdoruesi të internetit kur viziton një faqe interneti të caktuar, për të lejuar që përdoruesi të njihet kur viziton faqen përsëri dhe në këtë mënyrë të personalizojë përdorimin dhe të bëjë lundrimin më të shpejtë.

Llojet e cookie-t

Më poshtë është një klasifikim i cookie-t sipas karakteristikave të tyre:

a) Në varësi të kompanisë që i menaxhon ato:

-        E veta: këto dërgohen në sistemin kompjuterik të terminalit të përdoruesit nga një kompjuter ose domain i menaxhuar nga redaktori nga i cili jepet shërbimi i kërkuar nga përdoruesi.

-        Nga palët e treta: këto dërgohen në sistemin kompjuterik të terminalit të përdoruesit nga një sistem kompjuterik ose domain që nuk menaxhohet nga redaktori por nga një kompani tjetër që trajton të dhënat e marra nëpërmjet cookie-t.

 

b) Në varësi të kohës që ato janë aktive:

-        Për sesion: këto mbledhin dhe ruajnë të dhëna kur përdoruesi hyn në një faqe interneti.

-        I vazhdueshëm: të dhënat ruhen në sistemin kompjuterik dhe mund të arrihen dhe trajtohen gjatë një periudhe të përcaktuar nga personi përgjegjës për cookie-t.

 

c) Në varësi të qëllimit të tyre:

-        Ana teknike: lejon përdoruesin të lundrojë duke përdorur një faqe interneti, platformë ose aplikacion dhe të përdorë opsione ose shërbime të ndryshme që ekzistojnë në të, për shembull, të kontrollojë trafikun dhe komunikimin e të dhënave, të identifikojë sesionin, të fusë pjesë të aksesit të kufizuar, të mbajë mend elementet që përbëjnë një urdhër, të procesojë një urdhër, të regjistrojë aplikacionin ose pjesëmarrjen në një ngjarje, të përdorë elemente të sigurisë gjatë lundrimit, të ruajë përmbajtjen për shpërndarjen e videove ose audiove, apo shpërndarjen e përmbajtjeve përmes rrjeteve sociale.

-        Përshtatja: lejon përdoruesit të kenë qasje në shërbime me disa karakteristika të përgjithshme të paracaktuara në varësi të kritereve të caktuara në sistemin kompjuterik të përdoruesit, për shembull, gjuha, lloji i browser-it (shfletues në internet) nëpërmjet të cilit qasen për marrjen e shërbimit, konfigurimi rajonal nga ku qaset shërbimi etj.

-        Analiza: lejon monitorimin dhe analizimin e modeleve të sjelljes së përdoruesve të faqeve në të cilat ata janë të lidhur (për shembull, matjen e aktivitetit të bërë në faqet e internetit, duke krijuar profile të përdoruesve mbi lundrimin nëpër faqe, në mënyrë që të përfshijë përmirësime në varësi të analizës së përdorimeve nga përdoruesit e shërbimeve).

-        Publiciteti: lejon menaxhimin e hapësirave të reklamave të përfshira në një faqe interneti bazuar në kritere të tilla si përmbajtja e redaktuar ose shpeshtësia e shfaqjes së tyre.

-        Publiciteti i sjelljes: lejon menaxhimin e hapësirave reklamuese të përfshira në një faqe interneti dhe ruajtjen e informacionit në lidhje me sjelljen e përdoruesve, të marra nëpërmjet vëzhgimit të vazhdueshëm të zakoneve të lundrimit, i cili lejon të zhvillohet një profil specifik dhe të tregojë publicitetin në varësi të saj.

 

Çaktivizimi i Cookies

Përdoruesi mund ta konfigurojë browser-in t’i pranojë ose refuzojë cookie-t, sipas parazgjedhjes.

Nëse përdoruesi vendos të refuzojë përdorimin e cookie-t, disa përfitime mund të kufizohen.

Procedura e nevojshme për të bllokuar dhe eliminuar cookie-t mund të ndryshojë nga një browser në tjetrin, kështu që mund ta ndryshoni atë në çdo kohë sipas udhëzimeve të dhëna nga browser-i në fjalë, siç tregohet më poshtë:

-        Cilësimet e cookie-t për Internet Explorer

-        Cilësimet e cookie-t për Firefox

-        Cilësimet e cookie-t për Google Chrome

-        Cilësimet e cookie-t për Safari

Këto browser-a u nënshtrohen përditësimeve ose ndryshimeve, prandaj ne nuk mund të garantojmë që ato përputhen plotësisht me versionin e browser-it tuaj.

Cookies në Web (internet)

Në Web, përdoren llojet e mëposhtme të cookie-ve:

-        Cookie-t funksionale
         
Menaxhimi Tag i Google -> mundeson implementimin e cookie-t pa ndryshuar codin baze

-        Cookie-t Analitike
         
"IQ" i Perdoruesit -> mjet analitik vecanerisht per pazaret e konsumatorit
         Analitika e Google -> ndjekja bazike e shikimit te faqes e cila i dergohet "Google Analytics"

-        Cookie-t Reklamuese
         
Audienca Standarte e Facebookut -> ndjek shikim te vazhdueshem ne facebook
         Permbajtja e Facebook -> i lejon vizitoreve te bashkeveprojne ne faqen e internetit duke perdorur llogarine e tyre te facebookut
         Klikim i dyfishte -> mjet per reklamim i google i cili ndjek te njejtin perdorues ne faqe te ndryshme internet
         Pixel Facebook -> ndjek ndryshimet per facebookun
         Grafiku Social i Facebook -> ndjek aktivitetet interaktive te visitorit ne faqet e internetit te cilat jane te lidhura me faqet e tyre te rrjeteve sociale

Për çdo pyetje shtesë që lidhet me përdorimin e cookie-ve, përdoruesi mund të dërgojë një kërkesë me shkrim nëpërmjet email-it në adresën: pvmdpo@it.pvmgrp.com